Humanost naših donatora daleko se čuje.

Pokreni akciju
Humanost naših donatora daleko se čuje.

Pokreni akciju

Expo Commerce

...

Kompanija “Expo Commerce” započela je svoj poslovni put 1991. godine u Kotoru. Od tada bilježi kontinuiran rast širenjem svog portfolia i gradeći partnerski odnos sa svojim principalima i kupcima. Danas je poznata kao jedna od najuspješnijih kompanija iz oblasti trgovine. Jedan od primarnih fokusa kompanije jeste unapređenje tima, privlačeći kvalitetne i perspektivne ljude spremne da dalje grade organizaciju. Neprekidno rade na obučavanju zaposlenih kako bi stečena nova znanja poboljšala efektivnost i efikasnost njihovih procesa. Prioritet im je da svim zaposlenim koji su posvećeni svom poslu obezbijede kvalitetne uslove za rad. Svakodnevno streme da njihov tim stručnjaka svoj kreativni potencijal, kroz projekte, vrijedno ugrađuje u dalji razvoj preduzeća, jer je tada uspjeh neizostavan. Mišljenja su da je vizionarski pristup neophodan činilac za stalno ostvarivanje osnovne misije: "Što više zadovoljnih kupaca koji imaju povjerenja u nas i uvijek nam se vraćaju jer uspijevamo da im bolje stvari učinimo dostupnim".

Društveno korisni rad

Humana djela kompanije

Pomaže rad Fondacije "Budi human".


Datum: 01.03.2023 Vrijednost: ~100.00€

Vrijednost humanih djela ~100.00 €

Donacije kompanije

Vrijednost donacija 0 €

Učini neko dobro djelo, bez očekivanja i nagrade, siguran u znanju da jednog dana neko može da uradi to isto za tebe.

- Princeza Dajana -

Pokreni akciju