Humanost naših donatora daleko se čuje.

Pokreni akciju
Humanost naših donatora daleko se čuje.

Pokreni akciju

Farmegra

...

Farmegra d.o.o. je osnovana 1998. godine kao privatna kompanija za medicinsko snadbijevanje farmaceutskog sektora Crne Gore. Danas je jedna od vodećih veletrgovina ljekovima u Crnoj Gori. Ponudu čini širok asortiman domaćih i uvoznih ljekova, pomoćnih ljekovitih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih sredstava. Farmegra d.o.o. je danas u mogućnosti da obezbijedi kvalitetno i kontinuirano snabdijevanje svojih klijenata i da brzo odreaguje na zahtjeve i promjene tržišta, kao i da svojim kupcima ponudi detaljne informacije o novim proizvodima. Kvalitetu snadbijevanja doprinose i adekvatno opremljene skladišne prostorije i transportna sredstva kojima su obezbijeđeni kontrolisani temepraturni uslovi skaldištenja i transportovanja. Uporedo sa razvojem na tržištu, zaposleni u Farmegra d.o.o. svakodnevno poboljšavaju organizaciju i kvalitet poslovanja, približavajući se zahtjevima kupaca, uslovima savremenog poslovanja i principima Dobre distributivne prakse. U 2006. godini kupcima je data i mogućnost naručivanja putem interneta. Od 2008. godine Farmegra d.o.o. nudi mogućnost zastupanja i posredovanja pri registraciji i plasmanu proizvoda. Sistem menadžmenta kvalitetom Farmegra d.o.o. je u maju 2009.godine provjeren i sertifikovan prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 od strane eminentne sertifikacione kuće SGS.

Društveno korisni rad

Humana djela kompanije

"Farmegra" svojim donacijama pomaže liječenje mališana Fondacije "Budi human".


Datum: 26.06.2023 Vrijednost: ~200.00€

Vrijednost humanih djela ~200.00 €

Donacije kompanije

Vrijednost donacija 0 €

Sreću određuje stanje našeg duha, a ne događaji.

- Dalaj Lama -

Pokreni akciju