Humanost naših donatora daleko se čuje.

Pokreni akciju
Humanost naših donatora daleko se čuje.

Pokreni akciju

Investiciono razvojni fond Crne Gore

...

Djelatnost Investiciono-razvojnog fonda definisana je kroz odobravanje kredita i izdavanje garancija, obavljanje poslova vezanih za prodaju kapitala u portfelju IRF CG A.D., kao i vršenje ostalih poslova kojima se obezbjeđuje podrška privrednom razvoju. Od 2024. godine, IRF je prijatelj platformi humanost.com i budihuman.me.

Društveno korisni rad

Humana djela kompanije

Vrijednost humanih djela ~0 €

Donacije kompanije

Vrijednost donacija 0 €

Učini neko dobro djelo, bez očekivanja i nagrade, siguran u znanju da jednog dana neko može da uradi to isto za tebe.

- Princeza Dajana -

Pokreni akciju