Zajednička kasa


Zajednička kasa podrazumijeva račun putem koga se prikupljaju, a zatim i raspodjeljuju sredstva za sve aktivne akcije, odnosno korisnike. Zajednička kasa ima za cilj da pomogne korisnicima da efkasnije prikupe sredstva za svoju akciju.
Responsive image

Prikupljene donacije:

3138.75 €

Uplati karticom

Uplati na račun

Žiro račun:
520-44363-70
Devizni račun:
520004200000308325
IBAN:
ME25520004200000308325
SWIFT:
HBBAMEPGXXX

Uplati karticom

Uplati na račun

Žiro račun:
520-44363-70
Devizni račun:
520004200000308325
IBAN:
ME25520004200000308325
SWIFT:
HBBAMEPGXXX

Posljednje donacije

SMS

38269****64
27. Feb 2024. 15:22h
1.00 €
38267****81
27. Feb 2024. 15:03h
1.00 €
38267****81
27. Feb 2024. 15:03h
1.00 €
38269****65
27. Feb 2024. 15:03h
1.00 €
38267****21
27. Feb 2024. 14:20h
1.00 €
38267****90
27. Feb 2024. 14:19h
1.00 €
38269****75
27. Feb 2024. 14:18h
1.00 €
38269****23
27. Feb 2024. 14:15h
1.00 €
38269****65
27. Feb 2024. 13:51h
1.00 €
38269****75
27. Feb 2024. 10:52h
1.00 €
38267****63
27. Feb 2024. 07:47h
1.00 €
38267****63
27. Feb 2024. 07:47h
1.00 €
38267****63
27. Feb 2024. 07:47h
1.00 €
38267****63
27. Feb 2024. 07:47h
1.00 €
38267****63
27. Feb 2024. 07:47h
1.00 €
38269****96
27. Feb 2024. 04:44h
1.00 €
38269****96
27. Feb 2024. 04:44h
1.00 €
38269****96
27. Feb 2024. 04:44h
1.00 €
38269****96
27. Feb 2024. 04:44h
1.00 €
38269****44
26. Feb 2024. 21:02h
1.00 €
38269****77
26. Feb 2024. 21:01h
1.00 €
38269****77
26. Feb 2024. 21:00h
1.00 €
38269****77
26. Feb 2024. 21:00h
1.00 €
38269****77
26. Feb 2024. 21:00h
1.00 €
38267****71
26. Feb 2024. 19:08h
1.00 €
38267****71
26. Feb 2024. 19:07h
1.00 €
38267****33
26. Feb 2024. 18:49h
1.00 €
38267****09
26. Feb 2024. 18:45h
1.00 €
38269****74
26. Feb 2024. 18:44h
1.00 €
38267****38
26. Feb 2024. 17:11h
1.00 €
38267****38
26. Feb 2024. 17:11h
1.00 €
38267****38
26. Feb 2024. 17:11h
1.00 €
38267****38
26. Feb 2024. 17:11h
1.00 €
38267****38
26. Feb 2024. 17:11h
1.00 €
38269****55
26. Feb 2024. 16:38h
1.00 €
38269****47
26. Feb 2024. 16:14h
1.00 €
38269****75
26. Feb 2024. 15:36h
1.00 €
38267****17
26. Feb 2024. 15:26h
1.00 €
38267****42
26. Feb 2024. 15:13h
1.00 €
38269****40
26. Feb 2024. 14:59h
1.00 €
38269****58
26. Feb 2024. 14:46h
1.00 €
38269****58
26. Feb 2024. 14:46h
1.00 €
38269****58
26. Feb 2024. 14:46h
1.00 €
38267****46
26. Feb 2024. 14:46h
1.00 €
38269****49
26. Feb 2024. 14:43h
1.00 €
38269****41
26. Feb 2024. 14:32h
1.00 €
38269****58
26. Feb 2024. 14:32h
1.00 €
38267****34
26. Feb 2024. 14:27h
1.00 €
38267****34
26. Feb 2024. 14:27h
1.00 €
38267****34
26. Feb 2024. 14:27h
1.00 €
38269****85
26. Feb 2024. 14:27h
1.00 €
38269****76
26. Feb 2024. 14:26h
1.00 €
38267****77
26. Feb 2024. 14:25h
1.00 €
38267****77
26. Feb 2024. 14:25h
1.00 €
38267****77
26. Feb 2024. 14:25h
1.00 €
38267****77
26. Feb 2024. 14:25h
1.00 €
38267****77
26. Feb 2024. 14:25h
1.00 €
38269****13
26. Feb 2024. 14:25h
1.00 €
38269****62
26. Feb 2024. 14:25h
1.00 €
38269****95
26. Feb 2024. 11:41h
1.00 €
38269****96
24. Feb 2024. 04:29h
1.00 €
38269****96
24. Feb 2024. 04:29h
1.00 €
38269****96
24. Feb 2024. 04:29h
1.00 €
38269****70
23. Feb 2024. 19:09h
1.00 €
38269****70
23. Feb 2024. 19:09h
1.00 €
38269****96
23. Feb 2024. 03:05h
1.00 €
38269****96
23. Feb 2024. 03:05h
1.00 €
38269****96
23. Feb 2024. 03:05h
1.00 €
38267****87
22. Feb 2024. 07:34h
1.00 €
38269****96
22. Feb 2024. 04:31h
1.00 €
38269****96
22. Feb 2024. 04:31h
1.00 €
38267****09
21. Feb 2024. 15:57h
1.00 €
38269****96
21. Feb 2024. 14:57h
1.00 €
38269****96
21. Feb 2024. 14:56h
1.00 €
38269****20
21. Feb 2024. 09:38h
1.00 €
38267****77
20. Feb 2024. 10:24h
1.00 €
38267****77
20. Feb 2024. 10:24h
1.00 €
38267****77
20. Feb 2024. 10:24h
1.00 €
38267****73
19. Feb 2024. 19:16h
1.00 €
38267****73
19. Feb 2024. 19:16h
1.00 €
38267****70
19. Feb 2024. 18:34h
1.00 €
38267****70
19. Feb 2024. 18:34h
1.00 €
38267****70
19. Feb 2024. 18:34h
1.00 €
38267****70
19. Feb 2024. 18:34h
1.00 €
38267****70
19. Feb 2024. 18:34h
1.00 €
38269****44
19. Feb 2024. 16:22h
1.00 €
38269****44
19. Feb 2024. 16:22h
1.00 €
38269****44
19. Feb 2024. 16:22h
1.00 €
38269****44
19. Feb 2024. 16:21h
1.00 €
38269****44
19. Feb 2024. 16:21h
1.00 €
38269****44
19. Feb 2024. 16:21h
1.00 €
38269****44
19. Feb 2024. 16:21h
1.00 €
38269****44
19. Feb 2024. 16:21h
1.00 €
38267****31
19. Feb 2024. 13:49h
1.00 €
38267****83
19. Feb 2024. 00:20h
1.00 €
38267****20
18. Feb 2024. 22:01h
1.00 €
38267****77
18. Feb 2024. 20:23h
1.00 €
38269****13
18. Feb 2024. 19:07h
1.00 €
38269****10
18. Feb 2024. 07:31h
1.00 €
38269****28
18. Feb 2024. 00:23h
1.00 €
38269****28
18. Feb 2024. 00:23h
1.00 €
38269****28
18. Feb 2024. 00:23h
1.00 €
38269****28
18. Feb 2024. 00:23h
1.00 €
38269****28
18. Feb 2024. 00:23h
1.00 €
38269****59
17. Feb 2024. 23:57h
1.00 €
38267****65
17. Feb 2024. 19:20h
1.00 €
38267****33
17. Feb 2024. 18:49h
1.00 €
38267****79
17. Feb 2024. 18:16h
1.00 €
38269****11
17. Feb 2024. 14:57h
1.00 €
38267****99
17. Feb 2024. 13:54h
1.00 €
38269****43
17. Feb 2024. 13:42h
1.00 €
38269****43
17. Feb 2024. 13:42h
1.00 €
38269****43
17. Feb 2024. 13:42h
1.00 €
38269****22
17. Feb 2024. 13:25h
1.00 €
38267****37
17. Feb 2024. 09:20h
1.00 €
38267****22
17. Feb 2024. 07:29h
1.00 €
38267****69
17. Feb 2024. 06:58h
1.00 €
38263****14
17. Feb 2024. 05:50h
1.00 €
38263****08
16. Feb 2024. 23:32h
1.00 €
38269****39
16. Feb 2024. 23:17h
1.00 €
38269****48
16. Feb 2024. 17:14h
1.00 €
38267****21
16. Feb 2024. 17:12h
1.00 €
38267****21
16. Feb 2024. 17:11h
1.00 €
38267****70
15. Feb 2024. 12:27h
1.00 €
38267****72
14. Feb 2024. 21:30h
1.00 €
38267****19
14. Feb 2024. 21:22h
1.00 €
38267****19
14. Feb 2024. 21:22h
1.00 €
38267****19
14. Feb 2024. 21:22h
1.00 €
38267****19
14. Feb 2024. 21:22h
1.00 €
38267****19
14. Feb 2024. 21:22h
1.00 €
38267****19
14. Feb 2024. 21:22h
1.00 €
38267****09
13. Feb 2024. 21:56h
1.00 €
38269****65
12. Feb 2024. 12:29h
1.00 €
38269****34
11. Feb 2024. 18:20h
1.00 €
38269****34
11. Feb 2024. 18:20h
1.00 €
38269****34
11. Feb 2024. 18:20h
1.00 €
38269****34
11. Feb 2024. 18:20h
1.00 €
38269****34
11. Feb 2024. 18:20h
1.00 €
38269****34
11. Feb 2024. 18:20h
1.00 €
38269****02
09. Feb 2024. 18:12h
1.00 €
38267****09
09. Feb 2024. 13:31h
1.00 €
38267****09
08. Feb 2024. 13:19h
1.00 €
38267****00
08. Feb 2024. 12:59h
1.00 €
38267****00
08. Feb 2024. 12:59h
1.00 €
38267****02
08. Feb 2024. 12:25h
1.00 €
38267****02
08. Feb 2024. 12:25h
1.00 €
38269****65
07. Feb 2024. 09:40h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:14h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:13h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38267****08
07. Feb 2024. 00:12h
1.00 €
38269****01
06. Feb 2024. 17:26h
1.00 €
38267****87
06. Feb 2024. 11:39h
1.00 €
38267****13
05. Feb 2024. 20:59h
1.00 €
38269****50
05. Feb 2024. 18:38h
1.00 €

Kartice/ Uplate

Jelena Nenadic
27. Feb 2024.

1.00 €
MILOS K
27. Feb 2024.

3.00 €
Nada Stolica
27. Feb 2024.

5.00 €
Ivana Grubac
27. Feb 2024.

10.00 €
Dragan Baćović
27. Feb 2024.

5.00 €
Andjela Mijanovic
26. Feb 2024.

10.00 €
Andjela Mijanovic
26. Feb 2024.

10.00 €
Mia Matović
26. Feb 2024.

5.00 €
Edina Vrbica
26. Feb 2024.

30.00 €
Ema Milić
26. Feb 2024.

100.00 €
Ivan Dragaš
26. Feb 2024.

5.00 €
Dusko Radulovic
26. Feb 2024.

5.00 €
Ivana Kostic
26. Feb 2024.

40.00 €
Ljubica Kaludjerovic
26. Feb 2024.

5.00 €
Sanja Brnovic
26. Feb 2024.

10.00 €
Nebojsa Pavlovic
26. Feb 2024.

33.00 €
Zorica Stjepanović
26. Feb 2024.

50.00 €
Zoran Lasica
26. Feb 2024.

100.00 €
Zoran Lasica
26. Feb 2024.

100.00 €
Sanja Andrić
24. Feb 2024.

6.00 €
Sanja Andrić
22. Feb 2024.

8.00 €
Rajka Vukšić
20. Feb 2024.

29.00 €
Sanja Andrić
20. Feb 2024.

16.00 €
Tamara Tomasevic
19. Feb 2024.

2.00 €
Ivona Pavicevic
19. Feb 2024.

5.00 €
Miladin Bogetic
18. Feb 2024.

100.00 €
Senada Muleskovic
17. Feb 2024.

10.00 €
Nebojsa Pavlovic
17. Feb 2024.

30.00 €
Bozana Popovic
17. Feb 2024.

5.00 €
Ksenija Buric Kapustin
17. Feb 2024.

30.00 €
Ksenija Borozan
17. Feb 2024.

10.00 €
Natasa Jankovic
17. Feb 2024.

10.00 €
Ivana Bukilic
17. Feb 2024.

10.00 €
Nina Bukilic
17. Feb 2024.

10.00 €
Tijana Durisic
17. Feb 2024.

20.00 €
Natasa Kupusovic
16. Feb 2024.

20.00 €
Ilija Godeč
16. Feb 2024.

100.00 €
Mina Knezevic
16. Feb 2024.

20.00 €
Danijela Rakocevic
16. Feb 2024.

5.00 €
Ajla Radoncic
16. Feb 2024.

5.00 €
Sanja Premovic
16. Feb 2024.

20.00 €
Luka Milikić
15. Feb 2024.

10.00 €
Natasa Ivanovic
15. Feb 2024.

5.00 €
Dragan Ivanovic
10. Feb 2024.

20.00 €
Danijela Rakocevic
09. Feb 2024.

6.00 €
Jovana Đurović
07. Feb 2024.

10.00 €
Elmaz Feratović
05. Feb 2024.

5.00 €
Ilija Cuzovic
02. Feb 2024.

10.00 €
Branko Bosiocic
02. Feb 2024.

10.00 €
Ana Pesic
31. Jan 2024.

7.00 €

Rashodi zajedničke kase

Dodjela akciji : Pomozimo bračnom pa
19. Feb 2024.
120 €
Dodjela akciji : Za Acovo bolje sjutr
27. Jan 2024.
187 €
Dodjela akciji : Zarkova prva rijec
20. Jan 2024.
70 €
Dodjela akciji : Akcija za lijecenje
11. Jan 2024.
1431 €
Dodjela akciji : Pomoć za Jakova
08. Nov 2023.
651 €
Dodjela akciji : Berni za liječenje
20. Sep 2023.
1143.8 €
Dodjela akciji : Pomoć za Katarinu D
15. Sep 2023.
138 €
Dodjela akciji : Za Slobodanku!
04. Sep 2023.
1186 €
Dodjela akciji : Za nasu Milicu
08. Aug 2023.
12 €
Dodjela akciji : Spasimo Željkov Ži
17. Jul 2023.
1654 €
Dodjela akciji : Za Milicu Bulatović
17. Jul 2023.
1399 €
Dodjela akciji : Transplantacija bubr
03. Apr 2023.
4420 €
Dodjela akciji : Pomoć Snežani za t
03. Apr 2023.
4420 €
Dodjela akciji : Za Lazarev kvalitetn
03. Apr 2023.
2040 €
Dodjela akcijama: ZA NINU, Pomoć zbog bolesti sina - Epilepsija, samohrane majke, Za pomoć u hrani, smještaju, boravišnoj kazni
08. Nov 2022.
1000 €
Pokreni akciju