Zajednička kasa


Zajednička kasa podrazumijeva račun putem koga se prikupljaju, a zatim i raspodjeljuju sredstva za sve aktivne akcije, odnosno korisnike. Zajednička kasa ima za cilj da pomogne korisnicima da efkasnije prikupe sredstva za svoju akciju.
Responsive image

Prikupljene donacije:

606.94 €

Uplati karticom

Uplati na račun

Žiro račun:
520-44363-70
Devizni račun:
520004200000308325
IBAN:
ME25520004200000308325
SWIFT:
HBBAMEPGXXX

Uplati karticom

Uplati na račun

Žiro račun:
520-44363-70
Devizni račun:
520004200000308325
IBAN:
ME25520004200000308325
SWIFT:
HBBAMEPGXXX

Posljednje donacije

SMS

38269****89
04. Dec 2023. 09:38h
1.00 €
38269****71
03. Dec 2023. 19:29h
1.00 €
38267****02
03. Dec 2023. 16:43h
1.00 €
38267****98
02. Dec 2023. 22:16h
1.00 €
38269****77
02. Dec 2023. 22:06h
1.00 €
38269****20
02. Dec 2023. 21:30h
1.00 €
38269****84
02. Dec 2023. 20:41h
1.00 €
38269****49
02. Dec 2023. 19:43h
1.00 €
38269****58
02. Dec 2023. 13:41h
1.00 €
38269****13
02. Dec 2023. 12:04h
1.00 €
38269****72
02. Dec 2023. 09:10h
1.00 €
38269****21
01. Dec 2023. 22:14h
1.00 €
38269****44
01. Dec 2023. 20:56h
1.00 €
38269****36
01. Dec 2023. 20:12h
1.00 €
38267****64
01. Dec 2023. 19:40h
1.00 €
38267****64
01. Dec 2023. 19:40h
1.00 €
38267****64
01. Dec 2023. 19:40h
1.00 €
38269****67
01. Dec 2023. 18:07h
1.00 €
38269****67
01. Dec 2023. 18:07h
1.00 €
38269****67
01. Dec 2023. 18:07h
1.00 €
38269****67
01. Dec 2023. 18:07h
1.00 €
38269****67
01. Dec 2023. 18:07h
1.00 €
38269****11
01. Dec 2023. 15:57h
1.00 €
38267****58
01. Dec 2023. 15:52h
1.00 €
38269****18
01. Dec 2023. 14:07h
1.00 €
38269****35
01. Dec 2023. 13:50h
1.00 €
38267****51
01. Dec 2023. 13:03h
1.00 €
38269****95
01. Dec 2023. 12:32h
1.00 €
38269****02
01. Dec 2023. 12:24h
1.00 €
38269****57
01. Dec 2023. 12:22h
1.00 €
38269****57
01. Dec 2023. 12:21h
1.00 €
38269****57
01. Dec 2023. 12:21h
1.00 €
38269****03
01. Dec 2023. 12:19h
1.00 €
38269****05
01. Dec 2023. 11:20h
1.00 €
38269****09
01. Dec 2023. 10:56h
1.00 €
38269****43
01. Dec 2023. 08:55h
1.00 €
38269****57
01. Dec 2023. 08:54h
1.00 €
38269****37
01. Dec 2023. 08:24h
1.00 €
38269****77
01. Dec 2023. 07:29h
1.00 €
38269****90
01. Dec 2023. 07:06h
1.00 €
38267****74
01. Dec 2023. 06:43h
1.00 €
38269****06
01. Dec 2023. 02:55h
1.00 €
38269****77
01. Dec 2023. 01:43h
1.00 €
38269****82
01. Dec 2023. 00:37h
1.00 €
38269****37
01. Dec 2023. 00:14h
1.00 €
38269****26
01. Dec 2023. 00:06h
1.00 €
38269****48
30. Nov 2023. 23:53h
1.00 €
38269****88
30. Nov 2023. 23:12h
1.00 €
38269****09
30. Nov 2023. 22:55h
1.00 €
38269****35
30. Nov 2023. 22:27h
1.00 €
38269****85
30. Nov 2023. 22:07h
1.00 €
38267****23
30. Nov 2023. 21:53h
1.00 €
38267****23
30. Nov 2023. 21:53h
1.00 €
38269****51
30. Nov 2023. 21:20h
1.00 €
38269****51
30. Nov 2023. 21:20h
1.00 €
38269****51
30. Nov 2023. 21:20h
1.00 €
38269****93
30. Nov 2023. 21:19h
1.00 €
38269****29
30. Nov 2023. 21:18h
1.00 €
38269****21
30. Nov 2023. 21:05h
1.00 €
38269****14
30. Nov 2023. 21:02h
1.00 €
38269****30
30. Nov 2023. 20:59h
1.00 €
38269****80
30. Nov 2023. 20:40h
1.00 €
38267****24
30. Nov 2023. 19:51h
1.00 €
38267****24
30. Nov 2023. 19:51h
1.00 €
38267****91
30. Nov 2023. 19:45h
1.00 €
38269****06
30. Nov 2023. 19:35h
1.00 €
38268****42
30. Nov 2023. 19:25h
1.00 €
38269****11
30. Nov 2023. 19:25h
1.00 €
38269****83
30. Nov 2023. 19:16h
1.00 €
38269****16
30. Nov 2023. 19:14h
1.00 €
38269****55
30. Nov 2023. 19:10h
1.00 €
38267****88
30. Nov 2023. 19:02h
1.00 €
38267****88
30. Nov 2023. 19:02h
1.00 €
38269****77
30. Nov 2023. 18:57h
1.00 €
38269****97
30. Nov 2023. 18:45h
1.00 €
38269****12
30. Nov 2023. 18:38h
1.00 €
38269****10
30. Nov 2023. 18:37h
1.00 €
38269****00
30. Nov 2023. 18:32h
1.00 €
38269****51
30. Nov 2023. 18:30h
1.00 €
38269****97
30. Nov 2023. 18:19h
1.00 €
38269****99
30. Nov 2023. 18:14h
1.00 €
38269****99
30. Nov 2023. 18:14h
1.00 €
38269****64
30. Nov 2023. 18:07h
1.00 €
38269****84
30. Nov 2023. 18:01h
1.00 €
38267****21
30. Nov 2023. 18:01h
1.00 €
38269****49
30. Nov 2023. 18:00h
1.00 €
38269****47
30. Nov 2023. 17:47h
1.00 €
38269****09
30. Nov 2023. 17:42h
1.00 €
38267****74
30. Nov 2023. 17:34h
1.00 €
38267****74
30. Nov 2023. 17:34h
1.00 €
38267****74
30. Nov 2023. 17:34h
1.00 €
38267****74
30. Nov 2023. 17:34h
1.00 €
38269****50
30. Nov 2023. 17:33h
1.00 €
38269****85
30. Nov 2023. 17:23h
1.00 €
38269****78
30. Nov 2023. 17:22h
1.00 €
38267****35
30. Nov 2023. 17:16h
1.00 €
38267****36
30. Nov 2023. 17:16h
1.00 €
38269****29
30. Nov 2023. 17:15h
1.00 €
38269****08
30. Nov 2023. 17:06h
1.00 €
38269****55
30. Nov 2023. 17:04h
1.00 €
38268****26
30. Nov 2023. 17:03h
1.00 €
38267****84
30. Nov 2023. 16:58h
1.00 €
38269****61
30. Nov 2023. 16:57h
1.00 €
38269****00
30. Nov 2023. 16:55h
1.00 €
38269****01
30. Nov 2023. 16:47h
1.00 €
38269****93
30. Nov 2023. 16:45h
1.00 €
38269****43
30. Nov 2023. 16:45h
1.00 €
38269****72
30. Nov 2023. 16:45h
1.00 €
38269****26
30. Nov 2023. 16:45h
1.00 €
38269****06
30. Nov 2023. 16:42h
1.00 €
38269****09
30. Nov 2023. 16:41h
1.00 €
38269****88
30. Nov 2023. 16:36h
1.00 €
38268****65
30. Nov 2023. 16:35h
1.00 €
38269****01
30. Nov 2023. 16:34h
1.00 €
38269****41
30. Nov 2023. 16:34h
1.00 €
38269****15
30. Nov 2023. 16:34h
1.00 €
38269****58
30. Nov 2023. 16:31h
1.00 €
38269****51
30. Nov 2023. 16:29h
1.00 €
38269****46
30. Nov 2023. 16:29h
1.00 €
38269****18
30. Nov 2023. 16:28h
1.00 €
38269****14
30. Nov 2023. 16:28h
1.00 €
38269****40
30. Nov 2023. 16:27h
1.00 €
38269****54
30. Nov 2023. 16:25h
1.00 €
38269****59
30. Nov 2023. 16:25h
1.00 €
38269****39
30. Nov 2023. 16:25h
1.00 €
38269****87
30. Nov 2023. 16:25h
1.00 €
38269****82
30. Nov 2023. 16:25h
1.00 €
38269****50
30. Nov 2023. 16:24h
1.00 €
38269****50
30. Nov 2023. 16:24h
1.00 €
38269****50
30. Nov 2023. 16:24h
1.00 €
38269****50
30. Nov 2023. 16:24h
1.00 €
38269****72
30. Nov 2023. 16:24h
1.00 €
38269****59
30. Nov 2023. 16:24h
1.00 €
38269****50
30. Nov 2023. 16:24h
1.00 €
38269****55
30. Nov 2023. 16:23h
1.00 €
38269****00
30. Nov 2023. 16:23h
1.00 €
38269****26
30. Nov 2023. 16:23h
1.00 €
38269****05
30. Nov 2023. 16:22h
1.00 €
38269****36
30. Nov 2023. 16:21h
1.00 €
38269****72
30. Nov 2023. 16:20h
1.00 €
38269****72
30. Nov 2023. 16:20h
1.00 €
38269****50
30. Nov 2023. 16:19h
1.00 €
38269****78
30. Nov 2023. 16:18h
1.00 €
38269****53
30. Nov 2023. 16:18h
1.00 €
38267****73
30. Nov 2023. 16:17h
1.00 €
38269****30
30. Nov 2023. 16:16h
1.00 €
38269****58
30. Nov 2023. 16:16h
1.00 €
38269****62
30. Nov 2023. 16:15h
1.00 €
38269****58
30. Nov 2023. 16:15h
1.00 €
38269****75
30. Nov 2023. 16:15h
1.00 €
38269****20
30. Nov 2023. 16:15h
1.00 €
38269****42
30. Nov 2023. 16:14h
1.00 €
38267****61
30. Nov 2023. 16:14h
1.00 €
38269****25
30. Nov 2023. 16:14h
1.00 €
38269****53
30. Nov 2023. 16:14h
1.00 €
38269****04
30. Nov 2023. 16:13h
1.00 €
38269****97
30. Nov 2023. 16:13h
1.00 €
38269****01
30. Nov 2023. 16:13h
1.00 €
38269****69
30. Nov 2023. 16:13h
1.00 €
38269****01
30. Nov 2023. 16:13h
1.00 €
38269****01
30. Nov 2023. 16:12h
1.00 €
38269****01
30. Nov 2023. 16:12h
1.00 €
38269****01
30. Nov 2023. 16:12h
1.00 €
38269****01
30. Nov 2023. 16:12h
1.00 €
38269****01
30. Nov 2023. 16:12h
1.00 €
38269****01
30. Nov 2023. 16:12h
1.00 €
38269****65
30. Nov 2023. 16:12h
1.00 €
38269****81
30. Nov 2023. 16:12h
1.00 €
38269****87
30. Nov 2023. 16:12h
1.00 €
38269****14
30. Nov 2023. 16:11h
1.00 €
38269****67
30. Nov 2023. 16:10h
1.00 €
38269****28
30. Nov 2023. 16:10h
1.00 €
38269****65
30. Nov 2023. 16:10h
1.00 €
38269****21
30. Nov 2023. 16:09h
1.00 €
38269****39
30. Nov 2023. 16:09h
1.00 €
38269****21
30. Nov 2023. 16:09h
1.00 €
38269****12
30. Nov 2023. 16:09h
1.00 €
38269****54
30. Nov 2023. 16:08h
1.00 €
38269****98
30. Nov 2023. 16:08h
1.00 €
38269****54
30. Nov 2023. 16:08h
1.00 €
38263****00
30. Nov 2023. 16:08h
1.00 €
38269****63
30. Nov 2023. 16:07h
1.00 €
38269****85
30. Nov 2023. 16:07h
1.00 €
38269****36
30. Nov 2023. 16:07h
1.00 €
38269****24
30. Nov 2023. 16:06h
1.00 €
38269****13
30. Nov 2023. 16:06h
1.00 €
38269****05
30. Nov 2023. 16:06h
1.00 €
38263****00
30. Nov 2023. 16:06h
1.00 €
38269****16
30. Nov 2023. 16:06h
1.00 €
38269****36
30. Nov 2023. 16:06h
1.00 €
38263****00
30. Nov 2023. 16:06h
1.00 €
38269****53
30. Nov 2023. 16:06h
1.00 €
38269****53
30. Nov 2023. 16:06h
1.00 €
38269****53
30. Nov 2023. 16:06h
1.00 €
38269****30
30. Nov 2023. 16:05h
1.00 €
38269****12
30. Nov 2023. 16:05h
1.00 €
38269****55
30. Nov 2023. 16:05h
1.00 €
38269****96
30. Nov 2023. 16:05h
1.00 €
38269****89
30. Nov 2023. 16:05h
1.00 €
38269****70
30. Nov 2023. 16:05h
1.00 €

Kartice/ Uplate

Darko Sindjic
01. Dec 2023.

10.00 €
Ervin Korać
30. Nov 2023.

5.00 €
Aleksandra Baukovic
30. Nov 2023.

20.00 €
Zorana Begovic
30. Nov 2023.

1.00 €
Sanja Miljanic
30. Nov 2023.

10.00 €
UNDERHILL SOFTWARE SOLUTI
30. Nov 2023.

40.00 €
OSTOJIC JOVICA
30. Nov 2023.

15.00 €
Dragan Ivanovic
26. Nov 2023.

20.00 €
Branka Peruničić
10. Nov 2023.

15.00 €
Danilo Kilibarda
06. Nov 2023.

10.00 €
Marko Markovic
03. Nov 2023.

33.00 €
Stefan Unkasevic
28. Oct 2023.

5.00 €
dragana Kascelan
27. Oct 2023.

17.00 €
Vesna Giljača
25. Oct 2023.

5.00 €
Ana Zaradic
25. Oct 2023.

15.00 €
Lorena Kapetanovic
25. Oct 2023.

50.00 €
Luka Đurđevac
25. Oct 2023.

5.00 €
Sofija Popovic
24. Oct 2023.

3.00 €
Milos Sturanovic
23. Oct 2023.

10.00 €
Ana Vidovic
23. Oct 2023.

10.00 €
Tamara Saraba
23. Oct 2023.

15.00 €
Jasmina Dacic
23. Oct 2023.

5.00 €
Nikola Bulajic
23. Oct 2023.

5.00 €
Dalibor Rankovic
23. Oct 2023.

5.00 €
Nikolina Mracevic
23. Oct 2023.

5.00 €
Milos K
23. Oct 2023.

3.00 €
Jovan Vukovic
23. Oct 2023.

10.00 €
Ljiljana Luksic
12. Oct 2023.

30.00 €
Sladana Knezevic
12. Oct 2023.

10.00 €
Sladjana Knezevic
07. Oct 2023.

10.00 €
Nebojša Pavlović
07. Oct 2023.

40.00 €
Jovana Baljevic
02. Oct 2023.

5.00 €
Nebojsa Pavlovic
01. Oct 2023.

30.00 €
miralem kaplanovic
30. Sep 2023.

10.00 €
Nevena Djuricic
30. Sep 2023.

20.00 €
Darko Spasic
29. Sep 2023.

10.00 €
MILA MARKOVIC
20. Sep 2023.

15.00 €
Nikolina Popović
19. Sep 2023.

2.00 €
Erdal Redzovic
14. Sep 2023.

5.00 €
Ivan Djukic
13. Sep 2023.

5.00 €
Maja Pekic
13. Sep 2023.

18.00 €
Maja Pekic
13. Sep 2023.

2.00 €
A Gj
13. Sep 2023.

20.00 €
Sead Adrovic
13. Sep 2023.

10.00 €
Dalibor Rankovic
13. Sep 2023.

5.00 €
Lucija Zecevic
13. Sep 2023.

10.00 €
KOVACEVIC N. NIKOLETA
12. Sep 2023.

22.00 €
Elvira Poček
12. Sep 2023.

10.00 €
Slava Sazhin
12. Sep 2023.

50.00 €
Marija Corsovic
11. Sep 2023.

20.00 €

Rashodi zajedničke kase

Dodjela akciji : Pomoć za Jakova
08. Nov 2023.
651 €
Dodjela akciji : Berni za liječenje
20. Sep 2023.
1143.8 €
Dodjela akciji : Pomoć za Katarinu D
15. Sep 2023.
138 €
Dodjela akciji : Za Slobodanku!
04. Sep 2023.
1186 €
Dodjela akciji : Za nasu Milicu
08. Aug 2023.
12 €
Dodjela akciji : Spasimo Željkov Ži
17. Jul 2023.
1654 €
Dodjela akciji : Za Milicu Bulatović
17. Jul 2023.
1399 €
Dodjela akciji : Transplantacija bubr
03. Apr 2023.
4420 €
Dodjela akciji : Pomoć Snežani za t
03. Apr 2023.
4420 €
Dodjela akciji : Za Lazarev kvalitetn
03. Apr 2023.
2040 €
Dodjela akcijama: ZA NINU, Pomoć zbog bolesti sina - Epilepsija, samohrane majke, Za pomoć u hrani, smještaju, boravišnoj kazni
08. Nov 2022.
1000 €
Pokreni akciju